Uvjeti

Izjava o ograničenju odgovornosti

Prijavite se i svakog tjedna provjerite što se dogada na GOGOGY. Cijena usluge je 6KM tjedno (2KM/SMS, 3 SMS-a tjedno) + prenos podataka. Za više informacija posjetite www.gogogy.com , pozovite 037307900 ili pišite na gogogy.ba@ccsupport.biz. Radno vrijeme korisnicke podrške: ponedjeljak – petak 8:00 – 22:00 sata. GOGOGY je pretplatnicka usluga, svakog tjedna dobivate 4 kredita za preuzimanje najinteresantnijih mobilnih sadržaja na svoj mobitel. Za odjavu m:tel korisnici trebaju poslati STOP DOBRO na 0651388, BiH Eronet korisnici STOP IGR na 063770100, BH Telecom korisnici STOP GAM na 06202020. Korištenjem usluge prihvacate uvjete i ispunjavanje istih. Ukoliko ste mladi od 18 godina, tražite dozvolu roditelja ili vlasnika telefona. GOGOGY nije povezan ili sponzoriran od strane bilo kojeg od navedenih proizvoda ili maloprodajnih predstavnika. Zaštitni znaci, uslužne marke, logotip (ukljucujuci i individualna imena proizvoda) iskljucivo su vlasništvo njihovih vlasnika. Usluga pruža Mobile Minded BV. Meander 251, 6825 MC Arnhem, Nizozemska (reg. br. 50518410, porezni br. 822783010). Mobile Minded BV posluje u skladu s uredbama za pružanje SMS/MMS/LBS usluga.

1. PRIMJENJIVOST I IZMJENE

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve sporazume sklopljene između nas kao pružatelja usluga s jedne strane (u daljem tekstu "pružatelj usluga", "mi", "nas", "naše" ili ostale padežne izvedenice - za naše podatke, vidi izjavu o ograničenju odgovornosti) i vas kao korisnika usluga koje mi pružamo, s druge strane. Pod "uslugama" podrazumijeva se isporuka igrica, tekstualnih poruka, vučnih i/ili vizualnih datoteka i/ili osobnih usluga koje su namijenjene za uporabu na mobilnom telefonu u vidu kratkih tekstualnih poruka [Short Messaging Service] (u daljem tekstu: "SMS"), putem interneta, ovih website ili wapsite stranica (u daljem tekstu: "stranice") i/ili putem drugih vidova isporuke mobilnog sadržaja, osim ako se stranke ne dogovore drugačije. Opći uvjeti, kao i uvjeti za igranje igrica, također su primjenjivi i na korištenje stranica. Korištenjem stranica i/ili prijavljivanjem za (neke) usluge i/ili prihvaćanjem mobilnog sadržaja i/ili (nekih) usluga, slažete se da se opći uvjeti, kao i uvjeti za igrice primjenjuju, prihvaćate ih i potvrđujete da ste pročitali njihov tekst i da ćete se istoga pridržavati. Pored općih uvjeta, na određeni mobilni sadržaj i usluge primjenjivat će se i uvjeti za igranje igrica, kako je već ranije definirano uvjetima za igre, propisima i uredbama za rješavanje sporova (u daljem tekstu: "uvjeti za igranje igrica"). Svojim prijavljivanjem za (neke) usluge i/ili prihvaćanjem mobilnog sadržaja i/ili (nekih) usluga, slažete se isto tako i da se opći uvjeti, kao i uvjeti za igrice primjenjuju, prihvaćate ih i potvrđujete da ste pročitali njihov tekst i da ćete se istoga pridržavati. U slučaju proturječnosti između općih uvjeta, s jedne strane i uvjeta za igranje igrica, s druge strane, posljednji će se smatrati valjanim. Pružatelj usluga ima pravo da, u svako doba i kada to bude smatrao potrebnim, izmijeni opće uvjete. Prema tome, potrebno je da s vremena na vrijeme čitate tekst stranica.

2. OPIS USLUGE(USLUGA)

Putem svojih usluga, pružatelj usluga omogućava korisnicima usluga pristup mobilnom sadržaju, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, vijestima ili informacijama, elektroničkoj pošti, uslugama razgovora, zabavnom sadržaju, kvizu, horoskopu, igricama, zvukovnim tonovima, zabavnim zvukovima, pozadinskim ilustracijama, stvarnim zvukovima i video snimcima. Pristup mobilnom sadržaju i uslugama neovisnih trećih strana može također spadati u usluge. Opći uvjeti i uvjeti za igranje igrica također se primjenjuju i na eventualno proširenje i poboljšanje trenutne(ih) usluge(a). Pružatelj usluga ima pravo, u svakom trenutku kada to bude smatrao potrebnim, privremeno ili trajno izmijeniti ili obustaviti uslugu(e) (ili njihov dio). Suglasni ste da pružatelj usluga nije odgovoran prema nekoj trećoj strani ili prema vama kao korisniku ako dođe do izmjena, obustave ili prekida usluga(e).

3. PRISTUP USLUGAMA, RASPOLOŽIVOST I OGRANIČENJE STAROSNE DOBI KORISNIKA, VAŠA ODGOVORNOST

Da biste koristili uslugu(e), morate: (1) imati najmanju starosnu dob koja je navedena u općim uvjetima i/ili posjedovati suglasnost (jednog od) roditelja ili zakonskih staratelja. (2) ukoliko usluge koje vi koristite plaća netko drugi ("opunomoćenik za plaćanje"), posjedovati njegovu/njenu suglasnost za preuzimanje i korištenje usluga, kao i za vršenje plaćanja istih. (3) u slučaju da se to primjenjuje na vas, potrebno je i da se i u ime (jednog od vaših) roditelja, zakonskih staratelja i/ili opunomoćenika za plaćanje izda suglasnost s općim uvjetima uporabe i eventualnim uvjetima za igranje igrica. Usluga(e) se, u trenutku kada se koriste ili ponovno koriste, pruža(ju) "onakva kakva je/kakve su" i "ovisno o raspoloživosti". Za korištenje usluga: (1) morate posjedovati neophodna sredstva mobilnog komuniciranja. Određeni mobilni sadržaj dostupan je samo određenom broju mobilnih telefona. To je stvar proizvođača mobilnih telefona i izvan je odgovornosti i rizika pružatelja usluga. Kako se ne biste razočarali, zamolili bismo vas da provjerite pogodnost vašeg mobilnog telefona za naše usluge prije nego što se prijavite za (jednu od) njih. (2) morate voditi računa da su postavke vašeg mobilnog telefona, osobito WAP-postavke ispravno definirane. Kako se ne biste razočarali, zamolili bismo vas da kod vašeg pružatelja usluga mobilne telefonije provjerite postavke vašeg mobilnog telefona za naše usluge prije nego što se prijavite za (jednu od) njih. (3) morate posjedovati pretplatu za sredstva mobilnih komunikacija kod pružatelja usluga mobilne telefonije s kojim smo mu povezani, ili na neki drugi način imati pristup mreži mobilnih komunikacija putem koje pružatelj usluga stavlja uslugu(e) na raspolaganje. (4) morate imati jednu od funkcionalnih internet veza koja će biti instalirana na vaš mobilni telefon (WAP ili GPRS). Na internet stranicama vašeg pružatelja usluga mobilne telefonije naći ćete potrebne upute u tom smislu. (5) morate posjedovati aparaturu koja je potrebna da se uspostavi veza, uključujući mobilni telefon ili osobni računar, ili neka druga eventualno potrebna sredstva. MOŽE SE DESITI DA VAM JE ZA PRISTUP mreži mobilnih komunikacija, potrebna funkcionalna internet veza, ILI DA ZA DEFINIRANJE ISPRAVNIH POSTAVKI ZA KORIŠTENJE USLUGA MORATE PLATITI DODATNU NOVČANU NAKNADU. Osobno ste odgovorni uvjeriti se da vaša aparatura i/ili softver ne pravi smetnje ili ugrožava usluge koje nudi pružatelj usluga. Aparatura ili softver koji izazivaju smetnje smjesta će biti isključeni iz daljeg sudjelovanja u prijemu usluga i, u takvom slučaju, pružatelj usluga ima pravo smjesta prekinuti ili obustaviti dalje pružanje usluga. Ukoliko je za učitavanje nadogradnje ili za usluge potrebno izvršiti izmjene na vašim aparatima ili softveru, vi te izmjene morate izvršiti na vlastiti trošak.

4. NAKNADA TROŠKOVA USLUGA

Imate besplatan pristup našim stranicama. Da biste preuzimali usluge, potrebno je da ste registrirani kao vlasnik računa, a za korištenje usluga plaćati ćete naknadu, sukladno važećim tarifama pružatelja usluga, po prijemu računa za telefonske usluge koje vam dostavi vaš pružatelj usluga mobilne telefonije ako ste pretplatnik, ili odbijanjem troškova od dopune kartice za telefonske troškove ako nemate pretplatu za mobilnu telefoniju. Moguće je da vaš pružatelj usluga mobilne telefonije, pored troškova koje vam mi zaračunamo, naplati troškove za saobraćaj elektroničkih podataka tijekom korištenja naših usluga preko interneta. Ukoliko imate pitanja u vezi s tim, posavjetujte se s vašim pružateljem usluga mobilne telefonije. Sve naknade, uključujući i naknade za postojeće pretplate, mogu biti izmijenjene nakon što vas vaš pružatelj usluga o tome obavijesti. Pružatelj usluga će vas pravovremeno obavijestiti o takvoj izmjeni. Ukoliko se ne budete složili s novim izmjenama (koje nikada neće biti primjenjivane retroaktivno), imate pravo smjesta prekinuti govor sklopljen s nama. Na fakturama koje ispostavi treća strana navedeni su uvjeti plaćanja koji vrijede za te fakture. Vi pružatelju usluga plaćate ili nadoknađujete troškove svih nacionalnih i lokalnih i ostalih poreza (izuzimajući porez na neto dobit koju ostvari pružatelj usluga), uključujući i, ali ne i ograničavajući se na, porez na dodanu vrijednost, porez na vlasništvo koji je u svezi s korištenjem usluga i porez na igre sreće, ili eventualne prireze umjesto toga, koji porezi će biti temeljeni na troškovima za korištenje usluga, bez obzira na to da li su ti porezi trenutni uli budući, nametnuti od strane međunarodnih, europskih, nacionalnih ili lokalnih poreskih vlasti, ili neke druge instance, ili drugih instanci koja(e) posjeduje(u) ovlaštenja za ubiranje poreza.

5. PROPISI O PRIVATNOSTI I OBRADA PODATAKA

Pružatelj usluge izuzetnu pažnju posvećuje privatnosti svojih korisnika. Upravo zbog toga, utvrdili smo odvojene propise o privatnosti koji čine sastavni dio općih i posebnih uvjeta pružatelja usluga, kao i njegovih uvjeta za igranje igrica. Dopuštate da pružatelj usluge u okviru svojih usluga sakuplja i obrađuje "informacije osobne prirode", " financijske informacije" ili "demografske i korisničke informacije" (u daljem tekstu: "informacije"). Mi te informacije možemo proslijediti vašem pružatelju usluga mobilne telefonije i/ili gateway-usluga kako bi isti od vas naplatio troškove i kako bi sve neophodne informacije koje pružatelj usluga sakupi pohranio i obradio u zemlji u kojoj pružatelj usluga ili njegovi predstavnici raspolažu određenim sredstvima. Korištenjem usluga pristajete na takav prijenos informacija izvan vaše zemlje. Korištenjem usluga koje daje pružatelj usluga pristajete na odredbe propisa o privatnosti, propisa o autorskom pravu i općih i posebnih uvjeta. Ukoliko se ne možete složiti s tim, potrebno je da prestanete koristiti naše usluge. Zadržavamo pravo da u svako doba izmijenimo, proširimo ili ograničimo ove propise o privatnosti, propise o autorskom pravu i opće i posebne uvjete. Osim ako se izričito ne naznači drugačije, opći i posebni uvjeti, propisi o privatnosti i propisi o autorskim pravima primjenjivat će se na sve postojeće i nove aplikacije kojima se trenutačne usluge proširuju ili poboljšavaju. Stoga vam savjetujemo da s vremena na vrijeme pročitate sadržaj ovih stranica.


6. NAKNADE I OBEŠTEĆENJA

Suglasni ste da ćete obeštetiti i braniti pružatelja usluga i njegove vlasničke kompanije, članove, kćeri-kompanije, udružena poduzeća, pružatelje usluga, podugovarače, zastupnike, predstavnike, davatelje licenci, voditelje, direktore, dioničare i zaposlenike od i protiv bilo koga u vezi s bilo kojim odštetnim zahtjevom, procesom, tužbom, potraživanjem ili nekom drugom procedurom koju pokrene treća strana ili koja bude uzrokovana, proistekne ili bude u svezi s vašim (i) korištenjem usluga, sadržaja, softvera i stranica, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, vaše učitavanje sadržaja sa stranica, (ii) vašu povredu ovih općih i posebnih uvjeta, ili (iii) vaše kršenje zakona, propisa ili prava trećih osoba. Vi plaćate troškove i štetu, uključujući i, ali ne i ograničavajući se na, razumne troškove advokatskih usluga i troškove koje vam pružatelj usluga nametne ili ih na drugi način bude snosio u svezi s, ili kao rezultat takvog jednog odštetnog zahtjeva, procesa, tužbe, zahtjeva ili neke druge procedure.

7. INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

Svjesni ste i suglasni ste s činjenicom da softver koji se koristi za pružanje usluga, u daljem tekstu "softver", sadrži povjerljive informacije koje su zaštićene pravovaljanim intelektualnim pravima vlasništva koja su na snazi, kao i važećim zakonodavstvom koje se odnosi na intelektualna i industrijska prava vlasništva, te ostalim zakonodavstvom. Osim ako se ovim općim i posebnim uvjetima ne odredi drugačije, prava, vlasništvo i interesi u i nad intelektualnim pravima vlasništva i ostalim pravima koja su na snazi kada se radi o nematerijalnim stvarima koja se koriste, razvijaju, prihvaćaju, predstavljaju ili koriste u svezi s uslugama (u daljem tekstu: "intelektualna prava vlasništva") pripadaju pružatelju usluga ili njegovim davateljima licenci, pa se stoga slažete da nećete imati niti da ćete zahtijevati bilo kakve interese ili korist u spomenutim intelektualnim pravima vlasništva. Priznajete da na vas nisu prenesena nikakva prava vezana za intelektualna prava vlasništva i da nemate nikakvih, bilo izričitih ili pretpostavljenih, prava u pogledu usluga, osim prava koja su vam izričito dodijeljena ovim općim i posebnim uvjetima. Pod "intelektualnim pravima vlasništva" podrazumijevaju se prava koja proizlaze iz zakona o patentu, autorskom pravu, trgovačkim tajnama, zaštitnom znaku i sva ostala vlasnička prava, kao i njihova primjena, obnavljanje, proširenje i ponovna uspostava, bilo da se radi o trenutačnoj ili onoj koja će u kasnijem periodu biti uspostavljena i u potpunosti biti na snazi diljem svijeta. Priznajete da su svi brendovi koji se nalaze u softveru i na stranicama pružatelja usluga njegovo vlasništvo, ili pak vlasništvo vlasnika tih brendova, te da ih štite nacionalni i međunarodni propisi o zaštitnom znaku, trgovačkom imenu i autorskim pravima. Korištenje brendova koji se nalaze na softveru i na stranicama pružatelja usluga nije dozvoljeno bez izričite dozvole koju izdaje pružatelj usluga ili vlasnik spomenutog brenda, 'Mobile Minded B.V.' je zaštitni znak pružatelja usluga. Nadalje ste svjesni činjenice slažete se da se na podatke koji se iznesu u promidžbenim porukama oglašivača i/ili sponzora, ili koje dobijete putem pruženih vam usluga, primjenjuju autorska prava, patentna prava ili ostala vlasnička prava i zakoni. Vi jamčite da nećete mijenjati, iznajmljivati, izdavati, kreirati ili generirati sadržaj ili proizvode i/ili usluge koje ste potpuno ili djelomično dobili iz usluga ili softvera, osim ako, i u slučaju da se pružatelj usluga izričito i pismenim putem suglasi s tim. Pružatelj usluga vam ovim putem dodjeljuje, a vi prihvaćate, osobnu, ograničenu, neprenosivu, ne-ekskluzivnu, opozivu i neotuđivu licencu za mogućnost instaliranja softver-a i učitavanja sadržaja, kao i za korištenje korisničkog koda za softver, korištenje usluga na mobilnom aparatu koji je za to namijenjen i podesan, i to isključivo za vaše osobne i nekomercijalne potrebe, kao i dozvolu da softver i stranice koristite isključivo u skladu s ovim općim i posebnim uvjetima, pod uvjetom da ne kopirate, mijenjate niti prilagođavate ni softver, a ni njegov sadržaj, kao niti da proizvode koji proizlaze iz njega umnožavate, podešavate, izvršavate, prenosite, distribuirate, prodajete, preprodajete, kreirate, vraćate u stanje prvobitnog izvornog koda (obrnuti inženjering) ili dekomplirate (rastavljate), ili da na bilo koji drugi način pokušate saznati izvorni kod (ili dozvolite trećim licima da to čine), ili da koristite, odnosno drugima dajete na raspolaganje softver ili njegov sadržaj, a da vam to nije prethodno i izričito dopušteno ovim općim i posebnim uvjetima i pod uvjetom da prava koja se odnose na sadržaj, softver i intelektualna prava vlasništva ne prodajete, kodirate ili izdajete podlicencu za to, ili ih pak stavljate pod prava zakupa ili na bilo koji drugi način prenosite na druge. Vi jamčite da nećete ni sadržaj, niti softver, a ni i intelektualna prava vlasništva na bilo koji način mijenjati, ili pak izmijenjene verzije softver-a ili intelektualnih prava vlasništva koristiti, uključujući (ali ne i ograničavajući se na) neovlašten pristup uslugama. Vi jamčite da ćete za pristup uslugama koristiti isključivo sučelje koje vam pružatelj usluga bude isporučio u tu svrhu. Pružatelj usluga vam ovim putem daje svoju suglasnost za izradu ne više od jednog primjerka informacije na aparatu koji koristite za pristup uslugama, kao i za osobno korištenje i prikazivanje tog primjerka registrirane informacije izrađene za potrebe tog aparata.

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PRUŽATELJ USLUGA, NJEGOVI DIREKTORI, VODITELJI, ZAPOSLENICI, ISPORUČITELJI, ZASTUPNICI I PREDSTAVNICI (U DALJEM TEKSTU: "STRANKE PONUĐAČI") NE PRIHVAĆAJU NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJA PROISTEKNE IZ VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA, SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA. RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA: 1. USLUGA I SVI PROIZVODI I USLUGE KOJI SU VAM DOSTAVLJENI PUTEM USLUGE SU ISPORUČENI U STANJU „KAO ŠTO JEST“ I „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ ZA VAŠE KORIŠTENJE, PRI ČEMU VAM SE NE DAJE BILO KAKVO JAMSTVO U TOM POGLEDU. STRANKE PONUĐAČI IZRIČITO ODBACUJU, U ONOJ MJERI U KOJOJ JE TO ZAKONOM DOPUŠTENO, SVAKU ODGOVORNOST, BILO IZRAVNU ILI IMPLICITNU, ZAKONSKU ILI BILO KOJU DRUGU VEZANU ZA USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA SVA IMPLICITNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA VLASNIŠTVA. 2. STRANKE PONUĐAČI NE PRIHVAĆAJU NIKAKVU ODGOVORNOST ZA SIGURNOST, POUZDANOST, PRAVOVREMENOST I ISPUNJENJE SVIH OBAVEZA VEZANIH ZA USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE. STRANKE PONUĐAČI NE JAMČE DA ĆE USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE ISPUNJAVATI VAŠA OČEKIVANJA, NITI DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGA, PONUĐENI SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA; 3. SAVJETI ILI INFORMACIJE, BILO DA SE RADI O USMENIM, PISMENIM ILI ONIM UPUĆENIM VAM PUTEM NAŠIH USLUGA, NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVO JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO UTVRĐENO PREDMETNIM OPĆIM I POSEBNIM UVJETIMA. NE SMIJETE SE POVODITI TAKVIM INFORMACIJAMA ILI SAVJETIMA; 4. RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA ĆETE USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE UČITAVATI I/ILI KORISTITI PREMA OSOBNOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK, TE DA STE JEDINI ODGOVORNI ZA EVENTUALNU ŠTETU KOJA NASTANE NA VAŠEM RAČUNARSKOM SUSTAVU, MOBILNOM TELEFONU ILI KOJU PRETRPITE USLIJED GUBITKA PODATAKA OD POSLJEDICA UČITAVANJA ILI KORIŠTENJA SADRŽAJA, OVOG SOFTVERA I STRANICA; 5. KADA GOVORIMO O CHAT-USLUGAMA: USLUGE MOBILNOG SADRŽAJA, UKLJUČUJUĆI I SMS-USLUGE, IZRIČITO SU NAMIJENJENE U SVRHU RAZONODE; FOTOGRAFIJE OSOBA KOJE SE PRIKAZUJU NA TELEVIZIJI, INTERNETU I/ILI U MOBILNIM TELEFONIMA ISKLJUČIVO SU NAMIJENJENE U ILUSTRATIVNE SVRHE. OSOBE PRIKAZANE NA TIM FOTOGRAFIJAMA NISU ONE KOJE VAM ZAISTA ISPORUČUJU USLUGE.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI I NEHAT, STRANKE PONUĐAČI NEĆE BITI ODGOVORNE ZA ŠTETU KOJU PRETRPITE VI ILI BILO KOJA TREĆA STRANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IZRAVNU, INDIREKTNU, USPUTNU, POSEBNU, MORALNU, DODATNU ŠTETU, ZAKONSKU ODGOVORNOST ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI I ŠTETU ZBOG PRETRPLJENOG GUBITKA POSLOVNIH PRIHODA, STAGNACIJE U POSLOVANJU, GUBITKA POSLOVNIH INFORMACIJA, I OSOBNO), KOJA NASTANE OD POSLJEDICA VAŠEG KORIŠTENJA, ZLOUPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGA, SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA, ČAK I KADA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK PRUŽATELJA USLUGA UPOZNAT O MOGUĆEM NASTANKU TE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI I ŠTETU KOJE BI MOGLE PRETRPJETI TREĆE STRANE). BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SPOREDNE ŠTETE, U TAKVIM DRŽAVAMA ĆE ODGOVORNOST BITI OGRANIČENA U OPSEGU DOZVOLJENOM PROPISIMA. NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST STRANKE PONUĐAČA PREMA VAMA ZA ŠTETU, GUBITKE I ZAKONSKA POTRAŽIVANJA (TEMELJEM UGOVORA ILI NEKE NEZAKONITE RADNJE (UKLJUČUJUĆI I NEHAT) ILI TEMELJEM NEČEG DRUGOG) NEĆE PRELAZITI IZNOS KOJI STE VI PLATILI DA BISTE SE REGISTRIRALI ZA USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE.

11. OPĆE INFORMACIJE

Ovi opći uvjeti zamjenjuju sve dosadašnje sporazume sklopljene između vas i ponuditelja usluga. Na Vas se također mogu primjenjivati dodatni uvjeti ako koristite povezane usluge, sadržaj trećih strana ili softver trećih strana. Nacionalno zakonodavstvo zemlje ili države u kojoj živite primjenjuje se na sve odnose između vas i pružatelja usluga, neovisno o uvjetima i odredbama mjerodavnog međunarodnog prava. Primjena Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) ("Bečka konvencija") izričito je isključena. Sporove će se rješavati putem arbitražnog postupka, po pravilima koje određuje arbitražno tijelo zemlje u kojoj ste nastanjeni. U slučaju da pružatelj usluga ne izvrši ili ne iznudi izvršenje određenih prava ili uvjeta opisanih u ovim općim uvjetima, to ne znači da se time odriče tih prava ili uvjeta, ili da iste odbacuje. Ako se za bilo koji dio ovih općih uvjeta utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj dio će se tumačiti sukladno primjenjivom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, originalne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ovih općih i posebnih uvjeta ostati će u punoj snazi i učinku. Ukoliko mi, u slučaju da se utvrdi postojanje neke od povreda opisanih u ovom ugovoru, propustimo iskoristi bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovih općih uvjeta, neće se smatrati da smo se odrekli te odredbe, ili bilo koje druge odredbe i da je nećemo iskoristiti ako se ista povreda ponovi. Naslovi članaka korišteni u ovim općim uvjetima služe samo da bi olakšali čitanje teksta i ni u kojem slučaju ne definiraju, ograničavaju, interpretiraju ili opisuju doseg ili opseg tog članka, niti na bilo koji način imaju utjecaja na taj članak.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy
Netherlands, Arnhem